WM_PSD_ENVSTAMPRECT

Wm_psd_envstamprect mesaj kancası yordamı sayfa yapısı iletişim kutusu iletişim kutusu hakkında örnek sayfanın zarf damgası Dikdörtgen çizmek için olduğunu bildirir.

Wm_psd_envstamprect hDC (wparam) (hdc) wParam; =           / / idare aygıtı bağlamında lprcEnvStamp = (lparam) (lprect) lParam; / / Zarf damgası dikdörtgen 

 

Parametreleri

hDC
WParamdeğeri. Örnek sayfa için aygıt içeriği tanımlar.
lprcMargin
LParamdeğeri. İşaretçi bir zarf damgası dikdörtgen piksel koordinatlarını içeren rect yapısı.

Dönüş değerleri

Kanca işlemi true döndürürse, örnek sayfasını zarf baskı bölümü iletişim kutusunu çizmek yok.

Kanca işlemi false döndürürse, örnek sayfasını zarf baskı bölümü iletişim kutusu çizer.

Açıklamalar

Sayfayapısı iletişim kutusunda, kullanıcı seçimleri yazdırılan çıktının görünüşünü nasıl etkilediğini gösteren bir örnek sayfa görüntüsünü içerir. PageSetupDlg işlevini çağırdığınızda, örnek sayfasının görünümünü özelleştirmek için bir PagePaintHook kanca işlemi sağlayabilir. Her iletişim kutusunu örnek sayfanın içeriği hakkında çizmek için iletişim kutusunu wm_psd * ileti dizisi için kanca işlemi gönderir .

Yalnızca seçili kağıt türü bir zarf ise bir kanca işlemi bu iletiyi alır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Commdlg.h ilan.

Ayrıca bkz:

Ortak iletişim kutusuna kitaplığın genel bakış, ortak iletişim kutusu iletilerini, PagePaintHook, PageSetupDlg, rect, wm_psd_pagesetupdlg

Index