Yazı tipi iletişim başlatma bayrakları

ChooseFontçağırmadan önce choosefont yapısını bayrakları üyesi cf_screenfonts, CF_PRINTERFONTS ya da cf_both, iletişim kutusunda ekran yazı tipleri, yazıcı yazı tiplerini veya her liste belirtmek için belirtmeniz gerekir. CF_PRINTERFONTS ya da cf_both belirtirseniz, choosefont yapısını hDC üyesi yazıcı için bir aygıt içeriğini tanıtıcı belirtmeniz gerekir.

Bayrakları üye etkinleştirmek veya bazı iletişim kutusu denetimlerini devre dışı bırakmak için kullanabileceğiniz ve bayrakları üye birlikte diğer choosefont üyeleri ile bazı denetimler başlangıç değerleri denetlemek için kullanabileceğiniz.

    Üstü çizili, altı çizili ve renk seçeneklerini seçin kullanıcı denetimlerini görüntülemek için
    Yazı tipi, yazı tipi stili, boyutu, üstü çizili ve altı çizili iletişim kutusu denetimleri başlangıç değerleri belirtmek için
    Belirtilen stil adı yazı tipi stili denetimini başlatmak için
    Uygula düğmesini görüntülemek için
    Yardım düğmesini görüntülemek için
    Yazı tiplerini sınırlamak için bu iletişim kutusunu görüntüler.
    Yazı tipi adlarını, stiller, kısıtlamak ve kullanıcının boyutları gelin
    Kısıtlamak veya komut dosyaları Birleşik giriş kutusunu devre dışı bırakmak için

Index