IPrintDialogCallback::SelectionChange

[Bu ön belgeleme ve değiştirmek için bir konu değildir.]

Kullanıcı yazıcı özellik sayfasındaki Genel sayfasında yüklü yazıcılar listesinden farklı bir yazıcı seçtiğinde SelectionChange yöntemi PrintDlgEx işlevini çağırır.

Hresult SelectionChange() 

Parametreleri

Hiçbiri.

Dönüş değerleri

PrintDlgEx işlevi, varsayılan eylemleri gerçekleştirmesini önlemek için s_ok döndürür.

Ayarlamalar için kopya sayısı, harmanlamave Yazdırma aralığı öğeleri içeren kendi varsayılan eylemleri gerçekleştirmek PrintDlgEx izin veren s_false dönmek.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 5.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Windows:Desteklenmeyen.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Commdlg.h ilan.

Ayrıca bkz:

Ortak iletişim kutusuna kitaplığın genel bakış, IPrintDialogCallback, PrintDlgEx

Index