CB_GETDROPPEDSTATE

Bir uygulama bir açılan kutunun liste kutusu bırakılan olup olmadığını belirlemek için bir cb_getdroppedstate iletisi gönderir.

Cb_getdroppedstate wParam = 0;     / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;     / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Liste kutusunda görünür, dönüş değeri true ise; Aksi takdirde, yanlış ise.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, cb_showdropdown

Index