CB_SHOWDROPDOWN

Uygulama cbs_dropdown veya CBS_DROPDOWNLIST stili açılan kutunun liste kutusunu gösterme veya gizleme için bir cb_showdropdown iletisi gönderir.

Cb_showdropdown wParam (wparam) (bool) fShow; =   / / göster/gizle bayrak lParam = 0;             / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

fShow
WParamdeğeri. Aşağı açılan liste kutusunda gösterilebilir veya gizlenebilir olup olmadığını belirtir. true değeri liste kutusunu gösterir; Bu yanlış değerini gizler.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri her zaman doğrudur.

Açıklamalar

Bu ileti CBS_SIMPLE stiliyle oluşturulan Birleşik giriş kutusunun üzerinde etkisi yoktur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, cb_getdroppedstate

Index