Dizin listeleri

Uygulama dosyaları veya dizinleri CB_DIR mesaj göndererek bir Birleşik giriş kutusu ekleyebilirsiniz. Pencere yordamı wParam parametresi, eklenecek dosyaları ve dosya belirtimi tanımlayan metin dizesini lParam parametresinin noktalara özniteliklerini belirtir.

İletişim kutusu içinde bir uygulama da DlgDirListComboBoxkullanabilirsiniz. Belirtilen dosya adı bir sürücü, yol veya ikisi de varsa, DlgDirListComboBox geçerli sürücü ya da dizine değiştirir ve sürücü ve yol dosyaadı dizeden kaldırır. Dizin adlarını göstermek için varsa belirtilen statik denetim fonksiyonu güncelleştirir. Ardından, açılan kutunun içeriğini sıfırlar ve belirtilen dosya adları eklemek için açılan kutu CB_DIR iletisi gönderir.

Bir uygulama DlgDirListComboBoxkullanarak doldurulan açılan kutunun seçili dosya adı, dizin adı veya sürücü harfini kaldırmak için DlgDirSelectComboBoxEx işlevini kullanabilirsiniz.

DlgDirListComboBox ve DlgDirSelectComboBoxEx fonksiyonları ve CB_DIR mesaj DlgDirList ve DlgDirSelectEx işlevleri ve liste kutularında kullanılan LB_DIR ileti benzer.

Index