LB_DIR

Uygulama, dosya adları listesi liste kutusuna eklemek için bir LB_DIR iletisini gönderir.

LB_DIR wParam (wparam) (UINT) uAttrs; =          / / Dosya öznitelikleri lParam (lparam) (lpctstr) lpszFileSpec; = / / Dosya adı adresi 

 

Parametreleri

uAttrs
WParamdeğeri. Liste kutusuna eklenecek dosyaların özniteliklerini belirtir. Bu parametreyi aşağıdaki değerleri birleşimi olabilir:
Değer Açıklama
DDL_ARCHIVE Arşivlenen dosyaları içermektedir.
DDL_DIRECTORY Alt dizinleri içerir. Alt dizin adlarını köşeli ayraçlar ([]) içine alınır.
DDL_DRIVES Sürücüleri içerir. Sürücü x sürücü harfidir [-x-] formunda listelenir.
DDL_EXCLUSIVE Yalnızca belirtilen öznitelikleri olan dosyaları içerir. DDL_READWRITE belirtilmezse bile, varsayılan olarak, okuma-yazma dosyalar listelenir.
DDL_HIDDEN Gizli dosyaları içermektedir.
DDL_READONLY Salt okunur dosyaları içermektedir.
DDL_READWRITE Hiçbir ek öznitelikleri okuma-yazma dosyaları içermektedir.
DDL_SYSTEM Sistem dosyaları içermektedir.

lpszFileSpec
LParamdeğeri. Listeye eklemek için dosya adını belirten boş sonlandırılmış dize işaretçisi. Dosya adı joker karakterler içeriyorsa (örneğin, *. *), joker karakterler ve -si olmak uAttrs parametresi tarafından belirtilen öznitelikler listesine eklenir eşleşen tüm dosyaları.

Dönüş değerleri

Sıfır tabanlı dizin listesine son dosya adı dönüş değeridir. Bir hata oluşursa, dönüş değeri lb_err ' dir. Yeni dizeleri depolamak için yeterli yer yoksa, dönüş değeri lb_errspace olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, DlgDirList

Index