Wm_create ileti işleme

Bir Birleşik giriş kutusu araç çubuğu oluşturma örnekte iki açılan kutu denetimleri olarak alt pencereleri oluşturmak için wm_create iletisini işler. Daha sonra alt sınıflarını düzenleme (seçim alanları), çünkü basit ve aşağı açılan kutu için giriş karakteri aldıkları her bir açılan kutu içinde denetler. ChildWindowFromPoint işlevini kullanarak uygulama için her düzenleme denetimi ele alır.

Alt sınıf için düzenleme denetimleri uygulama uygulama tanımlı adresi ile sınıf penceresinin yordam adresini değiştirme SetWindowLong işlevini çağırır SubClassProc işlevi. Orijinal penceresinin yordam adresini küresel değişkeni lpfnEditWndProc kaydedilir.

SubClassProcyakaladığını, esc, sekme ve anahtarlarını girin ve araç penceresi (wm_tab, wm_esc ve wm_enter) uygulama tanımlı ileti göndererek bildirir. SubClassProcorijinal pencere yordamı için lpfnEditWndProc çoğu mesaj geçmek için CallWindowProc işlevini kullanır.

Index