CB_GETTOPINDEX

Bir uygulama, Birleşik giriş kutusunun liste kutusu bölümünün ilk görünür öğe sıfır tabanlı dizin almaya CB_GETTOPINDEX iletisi gönderir. Başlangıçta liste kutusunun üstündeki öğenin dizini 0 ise, ancak liste kutusunun içeriği kaydırılır, başka bir öğe üstünde olabilir.

CB_GETTOPINDEX wParam = 0;     / / kullanılmaz, sıfır lParam olması = 0;     / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı olursa, dönüş değeri liste kutusu Birleşik giriş kutusunun ilk görünür öğe dizinidir.

Mesajı verirse, dönüş değeri cb_err olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_SETTOPINDEX

Index