CB_SETTOPINDEX

Bir uygulamayı belirli bir maddenin bir açılan kutunun liste kutusu içinde görünür olmasını sağlamak için CB_SETTOPINDEX iletisi gönderir. Belirtilen öğe liste kutusunun üst kısmında görünen ya da maksimum kaydırma aralığına ulaşıldı, liste kutusunun içeriği sistem kayar.

CB_SETTOPINDEX wParam = (wparam) dizin;      / / Madde sıfır tabanlı dizin listesi lParam = 0;             / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

index
Liste öğesi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı dönüş değeri sıfır ise,.

Mesajı verirse, dönüş değeri cb_err olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_GETTOPINDEX

Index