CB_SETHORIZONTALEXTENT

Uygulama tarafından bir liste kutusu kaydırılır yatay piksel cinsinden genişliğini ayarlamak için CB_SETHORIZONTALEXTENT mesaj gönderir (kaydırılabilir genişliği). Liste kutusunun genişliğini bu değerden daha küçükse, yatay kaydırma çubuğu öğeleri liste kutusunda yatay olarak kaydırır. Liste kutusunun genişliğini eşit veya bu değerden daha büyük ise, yatay kaydırma çubuğu gizli veya açılan kutunun CBS_DISABLENOSCROLL stil varsa devre dışı.

CB_SETHORIZONTALEXTENT wParam (wparam) cxExtent; =      / / kaydırılabilir listesi kutusunda piksel lParam genişliği = 0;              / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

cxExtent
Liste kutusunda kaydırılabilir genişliğini piksel cinsinden belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_GETHORIZONTALEXTENT

Index