CB_GETHORIZONTALEXTENT

Bir uygulama tarafından liste kutusu kaydırılır yatay piksel cinsinden genişliğini açılan kutudan almaya CB_GETHORIZONTALEXTENT iletiyi gönderir (kaydırılabilir genişliği). Bu liste kutusunda yatay kaydırma çubuğu varsa geçerlidir.

CB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0;     / / kullanılmaz, sıfır lParam olması = 0;     / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri kaydırılabilir, piksel cinsinden genişliğidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_SETHORIZONTALEXTENT

Index