WM_DRAWITEM ileti işleme

Bir sahibi çizilmiş açılan kutu, onun üst pencereyi veya iletişim kutusunu yordam liste öğesi uygulama rötuş gerekir her zaman WM_DRAWITEM iletisi gönderir. LParam parametresinin denetim ve liste öğesini tanımlayan bir DRAWITEMSTRUCT yapısına işaret eder. Ayrıca madde boyamak için gereken bilgileri içerir.

Örnek bir kare yemek iletişim kutusu oluşturma , liste öğesinin metin ve gıda grubuyla ilişkili bitmap görüntüler. Madde odak varsa, aynı zamanda odak dikdörtgeni çizer. Metin görüntülenmeden önce örnek üzerinde seçili öğenin geçerli ön plan ve arka plan renkleri ayarlar. Açılan kutunun CBS_HASSTRINGS stil olmadığından, açılan kutunun cb_getlbtext mesaj kullanarak alınan her öğenin metnini korur.

Liste öğesi için kullanılan bit eşlemler gıda grubuna bağlıdır. InitGroupList CB_SETITEMDATA iletisi sabit ilgili gıda grubu tanımlayan her liste öğesi ile ilişkilendirmek için kullanır. Pencere yordamı DRAWITEMSTRUCT yapısı, ItemData üyesi bulunan bu değer görüntülemek için hangi bit eşlemler belirlemek için kullanır. Sistem iki bit eşlem her gıda grubu simgesi kullanır: tek renkli bitmap görüntü arkasında düzensiz bölge silmek için srcand tarama işlemi ve renkli bitmap görüntüyü boyamak için SRCPAINT tarama işlemi.