CB_SETITEMDATA

Bir uygulama bir açılan kutuda belirtilen öğe ile ilişkili 32-bit değerini ayarlamak için bir CB_SETITEMDATA iletisi gönderir.

CB_SETITEMDATA wParam = (wparam) dizin;            / / Madde Dizin lParam (lparam) (dword) dwData; =   / / Madde verileri 

 

Parametreleri

index
WParamdeğeri. Maddenin sıfır tabanlı dizin belirtir.
dwData
LParamdeğeri. Öğe ile ilişkilendirilecek yeni bir değer belirtir.

Dönüş değerleri

Bir hata oluşursa, dönüş değeri cb_err olduğunu.

Açıklamalar

Belirtilen öğe CBS_HASSTRINGS stilin yaratıldığı bir sahibi çizilmiş açılan kutusunda ise, bu iletiyi 32 bitlik değer eklenen öğe için açılan kutuyu CB_ADDSTRING ya da CB_INSERTSTRING iletisinin lParam parametresinde değiştirir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_ADDSTRING, CB_GETITEMDATA, CB_INSERTSTRING

Index