BM_SETIMAGE

Bir uygulama, düğme (simge veya bitmap) yeni bir resim ilişkilendirmek BM_SETIMAGE ileti gönderir.

BM_SETIMAGE wParam (wparam) fImageType; =       / / Resim türü bayrak lParam (lparam) (dt) hImage; =  / / işlemek için görüntü 

 

Parametreleri

fImageType
WParamdeğeri. Düğme ile ilişkilendirmek üzere resmin türünü belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_ICON

hImage
LParamdeğeri. Düğme ile ilişkilendirmek üzere resim işleme.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, varsa daha önce düğmeyle ilişkili resim tutamacı olduğunu; Aksi durumda, null olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, BM_GETIMAGE

Index