BM_GETIMAGE

Uygulama düğmeyle ilişkili resim (simge veya bitmap) bir tanıtıcı almaya BM_GETIMAGE ileti gönderir.

BM_GETIMAGE wParam (wparam) fImageType; = / / Resim türü bayrak lParam = 0;                   / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

fImageType
WParamdeğeri. Düğme ile ilişkilendirmek üzere resmin türünü belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_ICON

Dönüş değerleri

Dönüş değeri varsa görüntü için bir tanıtıcı olduğunu; Aksi durumda, null olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, BM_SETIMAGE