BN_DBLCLK

Kullanıcı bs_ownerdraw ya da BS_RADIOBUTTON stilde bir düğmeyi tıklattığında bn_dblclk bildirim iletisi gönderilir. Düğmesinin üst pencere wm_command mesaj yoluyla bu bildirim iletisi alır.

Bn_dblclk idButton = (int) LOWORD(wParam);    / / düğme hwndButton tanıtıcısı (hwnd) lParam; =         / / idare düğmesi 

 

Bn_dblclk BN_DOUBLECLICKED bildirim iletisi ile aynıdır.

&Notnbsp; Bu uyarı iletisi, 16-bit Windows sürümleri için sürüm 3. 0'den önceki yazılı uygulamalarıyla uyumluluk için sağlanır. Win 32 tabanlı uygulamalarda bs_ownerdraw düğme stilini ve DRAWITEMSTRUCT yapısı bu görev için kullanmalısınız.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, BN_CLICKED, BN_DOUBLECLICKED, wm_command

Index