BN_CLICKED

Kullanıcı bir düğmeyi tıklattığında BN_CLICKED bildirim iletisi gönderilir. Düğmenin ana pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

BN_CLICKED idButton = (int) LOWORD(wParam);    / / düğme hwndButton tanıtıcısı (hwnd) lParam; =         / / idare düğmesi 

 

Açıklamalar

Devre dışı düğmesi onun üst pencereye BN_CLICKED bildirim iletisi gönderme değil.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, wm_command

Index