Yerleşik erişilebilirlik özellikleri

Yerleşik erişilebilirlik özellikleri, işletim sistemine uzantılarıdır. Bu özellikleri ne olursa olsun uygulamaların çalıştığı sistem davranışını etkiler.

Win32 aşağıdaki yerleşik erişilebilirlik özelliklerini destekler:

Özelliği Açıklama
AccessTimeout Sonra sistem genelindeki erişilebilirlik özellikleri otomatik olarak geçersiz kılınır bir zaman aşımı aralığı belirtmek kullanıcı sağlar. AccessTimeout özelliği, farklı tercihleri ile birden fazla kullanıcı tarafından paylaşılan bilgisayarlar içindir. Her tercih özellikleri etkinleştirmek için sıcak anahtar taşı ya da kontrol panelini kullanın. Kullanıcı çıktıktan sonra o etkinleştirdiği özellikler timeout tarafından otomatik olarak devreden çıkarılacaktır. Süzme Tuşları, fare tuşları, Yapışkan Tuşlar ve geçiş tuşları ve Yüksek karşıtlıktimeout tarafından etkilenen erişilebilirlik özellikleri vardır. ACCESSTIMEOUT yapısını tanımlayan parametreleri için bu özelliği.
Süzme Tuşları Klavye Özellikleri, tuş vuruşu girdi olarak kabul edilmeden önce süresini ve tuş vuruşu tekrar başlamadan önce süre gibi denetim sağlar. Süzme Tuşları özelliğini de bir tuşa basıldığında ve giriş olarak kabul edildiğinde ses geri besleme sağlar. Süzme Tuşları yapısını tanımlayan parametreleri için bu özelliği.
Fare Tuşları Sayısal tuş takımını kullanarak fare işaretçisini denetleyebilmenizi sağlar. Fare Tuşları'nı yapısını tanımlayan parametreleri için bu özelliği.
Seri Tuşlar Bilgisayarın seri bağlantı noktasına bağlı başka bir giriş aygıtı kullanarak giriş sağlamak için kullanıcı sağlar. Bu özellik bilgisayarın standart klavye ve fare kullanamayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Seri Tuşlar yapısını tanımlayan parametreleri için bu özelliği.
Ses Nöbetçisi Win32 tabanlı bir uygulama veya bir ms-dos uygulaması bir pencerede çalışırken ses üretilirken görsel sinyal görüntüler. Ses NÖBETÇİSİ yapısını tanımlayan işlev SoundSentryProc adresi de dahil olmak üzere, bu özellik parametreleri.
Yapışkan Tuşlar Kullanıcının ctrl + alt + del gibi tuş bileşimlerini aynı anda yerine, sıradaki yazmasını sağlar. Yapışkan Tuşlar yapısını tanımlayan parametreleri için bu özelliği.
Geçiş tuşları Kullanıcı veya caps lock, num lock veya scroll lock tuşları devre dışı bıraktığında ses geri besleme sağlar. Geçiş tuşları yapısını tanımlayan parametreleri için bu özelliği.

SystemParametersInfo işlevi yerleşik erişilebilirlik özellikleri programlama arabirimi sağlar. Denetim Masası uygulamaları veya çevre özelleştirmelerine izin diğer programlar bu işlev yararlıdır. SystemParametersInfo işlevi aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz

Yerleşik özellikleri için her Win32 uygulamaları ile birlikte kullanan bir yapı tanımlar SystemParametersInfo sorgu veya özellik parametreleri ayarlamak için.

Bir uygulamanın etkinleştirme veya doğrudan bir özelliği devre dışı bırakmak için SystemParametersInfo kullanabilirsiniz. Böylece kullanıcı bir özelliğinin durumunu geçiş yapabilir bazı özellikleri için bir kısayol tuşu veya tuş bileşimi SystemParametersInfo izin verebilirsiniz. Hiçbir kısayol tuşları veya programlarınızın parametresi için Seri Tuşlar veya Ses Nöbetçisi özellikleri vardır. Aşağıdaki erişilebilirlik kısayol tuşları var.:

Özelliği Açıklama
Süzme Tuşları Süzme Tuşları özelliğini açma veya geçiş yapmak sekiz saniye sol shift tuşunu basılı tutun. 12 Saniye sol shift tuşunu basılı tutarak Süzme Tuşları'nı FILTERKEYS.iBounceMSeciçin en muhafazakar değerleri kullanarak sağlar. 16 Saniye sol shift tuşunu basılı tutarak en muhafazakar değerleri için FILTERKEYS.iWaitMSec kullanarak Süzme Tuşları'nı etkinleştirir.
Fare Tuşları Sol alt + sol ÜSTKRKT + num lock tuşlarına basın.
Yapışkan Tuşlar 5 Kere ÜSTKRKT tuşuna basın.
Geçiş tuşları Num lock tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutun.
Yüksek Karşıtlık parametresi Sol alt + sol ÜSTKRKT + PRINT screen tuşlarına basın.

Index