หน้าต่างขนาดและตำแหน่ง

ขนาดและตำแหน่งของหน้าต่างจะแสดงเป็นสี่เหลี่ยม bounding ในพิกัดที่สัมพันธ์กับหน้าจอหรือหน้าต่างหลัก พิกัดของหน้าต่างระดับบนสุดจะสัมพันธ์กับมุมบนซ้ายของหน้าจอ พิกัดของหน้าต่างลูกจะสัมพันธ์กับมุมบนซ้ายของหน้าต่างหลัก แอปพลิเคชันระบุตำแหน่งและขนาดเริ่มต้นของหน้าต่างเมื่อสร้างหน้าต่าง แต่มันสามารถเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งของหน้าต่างได้ตลอดเวลา ดูข้อมูลเพิ่มเติม เติมรูปร่าง.

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

Index