ติดตามขนาด

ระบบการเก็บรักษาต่ำสุดและสูงสุดที่ติดตามขนาดหน้าต่างของลักษณะ WS_THICKFRAME หน้าต่างที่ มีลักษณะนี้มีเส้นขอบสำหรับปรับขนาด ขนาดต่ำสุดติดตามเป็นหน้าต่างขนาดเล็กคุณสามารถจัดทำได้ โดยการลากเส้นขอบของหน้าต่างการขยายขนาด ในทำนองเดียวกันขนาดสูงสุดติดตามมีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่สุดคุณสามารถจัดทำได้ โดยการลากจับสำหรับปรับขนาดเส้นขอบ.

ต่ำสุดและสูงสุดที่ติดตามขนาดของหน้าต่างถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นที่กำหนดโดยระบบเมื่อระบบสร้างหน้าต่าง แอปพลิเคชันสามารถเริ่มต้นการค้นหา และแทนที่ ด้วยการประมวลผลข้อความWM_GETMINMAXINFO สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูขนาดและตำแหน่งข้อความ.