ที่อยู่ของหน้าต่างกระบวน

ทุกชั้นต้องการที่อยู่หน้าต่างขั้นตอนการกำหนดจุดที่ของกระบวนงานในหน้าต่างที่ใช้ในการประมวลผลข้อความทั้งหมดสำหรับ windows ในชั้นเรียน ระบบส่งข้อความไปยังขั้นตอนเมื่อต้องหน้าต่างการดำเนินงาน การระบายพื้นที่ของไคลเอ็นต์ หรือตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ กระบวนการกำหนดกระบวนงานหน้าต่างให้ชั้น โดยการคัดลอกที่อยู่ของสมาชิกlpfnWndProcของโครงสร้างWNDCLASSEX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูกระบวนงานของหน้าต่าง.

Index