ขั้นตอนของหน้าต่าง

ทุกหน้าต่างมีการเชื่อมโยงขั้นตอนของหน้าต่าง— ฟังก์ชันที่ใช้ประมวลผลข้อความทั้งหมดที่ส่ง หรือลงรายการบัญชีในหน้าต่างทั้งหมดของชั้น ทุกด้านของลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่างและลักษณะการทำงานกับหน้าต่างวิธีการตอบสนองต่อข้อความเหล่านี้.

Index