GetMenu

ฟังก์ชันGetMenuดึงหมายเลขอ้างอิงไปยังเมนูที่กำหนดให้กับหน้าต่างการกำหนด.

HMENU GetMenu ( HWND  hWnd / / จัดการหน้าต่าง);
 

พารามิเตอร์

hWnd
จัดการเพื่อเป็นการดึงข้อมูลหมายเลขอ้างอิงเมนูหน้าต่าง.

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับหมายเลขอ้างอิงไปยังเมนูได้ ถ้าไม่มีเมนูหน้าต่างกำหนด ส่งคืนค่าเป็น NULL ถ้าหน้าต่าง หน้าต่างลูก ค่าส่งกลับจะไม่ได้กำหนด.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเมนูเมนูฟังก์ชัน GetSubMenu, SetMenu

Index