IsMenu

ฟังก์ชันIsMenuกำหนดหมายเลขการอ้างอิงเป็นตัวจัดการเมนู.

(BOOL IsMenu HMENU  hMenu / / จัดการทดสอบ);
 

พารามิเตอร์

hMenu
หมายเลขอ้างอิงจะทดสอบ.

ส่งกลับค่า

ถ้าhMenuเป็นตัวจัดการเมนู ค่าส่งกลับจะไม่ใช่ศูนย์.

ถ้าhMenuไม่ใช่ตัวจัดการเมนู ส่งคืนค่าเป็นศูนย์.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน winuser.h
ไลบรารีที่นำเข้า:ใช้ user32.lib.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเมนูเมนูฟังก์ชัน

Index