เกี่ยวกับข้อความและคิวข้อความ

แตกต่างจากโปรแกรมประยุกต์ใช้ MS-DOS โปรแกรมประยุกต์ Win32 ได้ผ่านเหตุการณ์ นอกจากนี้พวกเขาไม่ทำการเรียกฟังก์ชันที่ชัดแจ้ง (เช่นไลบรารีรันไทม์ C สาย) เพื่อรับการป้อนข้อมูล แทน พวกเขารอระบบผ่านการป้อนข้อมูลเหล่านั้น.

ระบบส่งป้อนข้อมูลทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ windows ต่าง ๆ ในแอพลิเคชัน หน้าต่างแต่ละฟังก์ชัน เรียกว่ากระบวนงานหน้าต่างที่ระบบเรียกเมื่อใดก็ ตามที่มีการป้อนข้อมูลสำหรับหน้าต่าง ได้ หน้าต่างกระบวนงานกระบวนการป้อนข้อมูล และส่งกลับตัวควบคุมไปยังระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของหน้าต่างหน้าต่างกระบวนงาน.

Index