การใช้เครื่องหมายรูปหมวก

หน้าต่างที่ได้รับการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์โดยทั่วไปแสดงอักขระใช้ในพื้นที่ของไคลเอ็นต์ของหน้าต่าง หน้าต่างควรใช้เป็นตัวชี้เมื่อเพื่อระบุตำแหน่งในพื้นที่ไคลเอ็นต์ซึ่งจะปรากฏอักขระถัดไป หน้าต่างควรยังสร้าง และแสดงเครื่องหมายรูปหมวกเมื่อได้รับโฟกัสของแป้นพิมพ์ และซ่อน และทำลายเครื่องหมายรูปหมวกเมื่อมันสูญเสียโฟกัส หน้าต่างสามารถทำการดำเนินการเหล่านี้ในการประมวลผลข้อความWM_SETFOCUSและWM_KILLFOCUS ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายหมาย.

Index