หมาย

เป็นตัวชี้เมื่อจะกะพริบเส้น บล็อก หรือบิตแมปในไคลเอ็นต์พื้นที่ของหน้าต่าง เครื่องหมายรูปหมวกบ่งชี้สถานที่ซึ่งข้อความหรือกราฟิกจะถูกแทรกโดยทั่วไป ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงชุดรูปแบบบางทั่วไปในลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมายรูปหมวก.

เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 สามารถสร้างเป็นตัวชี้เมื่อ เปลี่ยนเวลากะพริบ และแสดง ซ่อน หรือย้ายเครื่องหมายรูปหมวก.

Index