การประมวลผล Accelerators

กระบวนการกำลังโหลด และเรียกส่วนช่วยดำเนินให้ โดยในตารางเร่งสร้างเวลาเรียกใช้งานจะเหมือนกับการประมวลผลโดยทรัพยากรการเร่งความเร็วตารางเหล่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมโหลดทรัพยากร Accelerator-ตารางที่ผ่านการประมวลผลข้อความ WM_COMMAND.

Index