ไอคอนสิ่งที่ซ้ำกัน

ฟังก์ชันCopyIconคัดลอกหมายเลขอ้างอิงไอคอน สิ่งนี้ทำให้โปรแกรมประยุกต์หรือ DLL เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงของตนเองสำหรับไอคอนที่เป็นเจ้าของ โดยโมดูอีก แล้ว ถ้าโมดูลอื่น ๆ จะพู แอพลิเคชันที่คัดลอกไอคอนจะยังคงสามารถใช้ไอคอน.

ฟังก์ชันCopyImageสร้างไอคอนใหม่ที่ยึดตามไอคอนของแหล่งข้อมูลที่ระบุ ไอคอนใหม่สามารถมีขนาดใหญ่กว่า หรือเล็กกว่าไอคอนของแหล่งที่มา.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม ลบออก หรือแทนไอคอนทรัพยากรในการปฏิบัติ (ดูที่ไฟล์ EXE)ทรัพยากร.

Index