ทรัพยากร

ทรัพยากรเป็นข้อมูลไบนารีที่คุณเพิ่มลงในแฟ้มปฏิบัติการได้ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 ทรัพยากรได้มาตรฐาน หรือกำหนด ข้อมูลในทรัพยากรมาตรฐานอธิบายไอคอน เคอร์เซอร์ เมนู กล่องโต้ตอบ บิตแมป enhanced metafile อักษร เร่งตาราง รายการข้อความตาราง รายการตารางสตริ หรือรุ่น มีโปรแกรมประยุกต์กำหนดทรัพยากรหรือ ที่เรียกว่าทรัพยากรที่กำหนดเองข้อมูลใด ๆ ที่ต้องการ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่ประกอบด้วย.

Index