การใช้ตัวควบคุมการแก้ไข

แก้ไขโดยทั่วไปจะใช้ตัวควบคุมในกล่องโต้ตอบ แต่คุณสามารถใช้ในพื้นที่ของหน้าต่างมาตรฐานเช่นไคลเอ็นต์ การควบคุมแก้ไขบรรทัดเดียวจะมีประโยชน์สำหรับการเรียกสายเดี่ยวจากผู้ใช้ ตัวควบคุมการแก้ไขหลายบรรทัดง่ายสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณจะใช้คุณลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำง่าย ๆ ส่วนใหญ่.

Index