ทำสำเนาของเคอร์เซอร์

ฟังก์ชันCopyCursorคัดลอกหมายเลขอ้างอิงเคอร์เซอร์ สิ่งนี้ทำให้โปรแกรมประยุกต์หรือรหัส DLL การเรียกหมายเลขอ้างอิงการเคอร์เซอร์ในสังกัดของโมดูลที่อื่น แล้ว ถ้าโมดูลอื่น ๆ จะพู โมดูลที่คัดลอกเคอร์เซอร์จะยังคงสามารถใช้การออกแบบของเคอร์เซอร์.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม ลบออก หรือแทนเคอร์เซอร์ทรัพยากรในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ ดูทรัพยากร.

Index