EnumChildProc

EnumChildProc funkcia je definovanom aplikáciou callback funkcie používané funkciou EnumChildWindows . Dostáva popisovače window dieťaťa. WNDENUMPROC typ určuje smerník túto funkciu spätného volania. EnumChildProc je zástupný symbol pre názov definovanom aplikáciou funkcie.

(BOOL spätného volania EnumChildProc HWND  hwnd; / / rukoväť dieťaťa oknaLPARAMlParam / / uplatňovania definovaná hodnota);
 

Parametre

hwnd
Rukoväť dieťaťa okna rodičovské okno špecifikované v EnumChildWindows.
lParam
Určuje uplatnenie definovaná hodnota uvedené v EnumChildWindows.

Note:

Naďalej enumerácie volania funkcia musí vrátiť hodnotu TRUE; Enumerácia zastavíte ho vráti FALSE.

Poznámky

Funkcia spätné volanie môže vykonávať akékoľvek požadované úlohy.

Žiadosti sa musia zaregistrovať tohto volania funkcie zadan?m jeho adresy na EnumChildWindows.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Definované používateľom.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie EnumChildWindows

Index