Okraj okna

Okno môže mať niektorý z nasledujúcich štýly orámovania.

Štýl orámovania Popis
WS_BORDER Vytvorí okno s tenké čiary orámovania.
WS_DLGFRAME Vytvára okno s dvojitým orámovanie štýl typicky sa používajú s dialógovými oknami. Okno s týmto štýlom nemôže mať záhlavie okna.
WS_EX_DLGMODALFRAME Vytvára okno s Dvojlôžková hraníc. Na rozdiel od WS_DLGFRAME štýl žiadosť môžete určiť aj štýl WS_CAPTION vytvoriť záhlavie okna.
WS_EX_STATICEDGE Vytvára okno so štýlom trojrozmernej hraníc určené na položky, ktoré neprijímajú vstup používateľa.
WS_THICKFRAME Vytvára okno s orámovaním veľkosti.

Podľa predvoleného nastavenia má okno štýlom WS_OVERLAPPED alebo WS_POPUPWINDOW WS_BORDER štýlu. Jedným z ďalších štýly orámovania musí byť združená s WS_OVERLAPPED alebo WS_POPUPWINDOW štýl dať okno štýl rôznych orámovania.

Ak pre okno s WS_POPUP alebo WS_CHILD štýl je určený žiadny štýl orámovania, ktoré systém vytvorí bezhraničný okna. Jedna aplikácia môže použiť bezhraničný podriadené okná rozdeliť oblasti rodičovské okno klienta pri zachovaní oddielov neviditeľný užívateľ.

Index