EnumTaskWindows

Funkcia EnumTaskWindows je zastaralý. Bola nahradená funkciou EnumThreadWindows.

Ak chcete zachovať kompatibilitu pre 16-bitové aplikácie, EnumTaskWindows bol nahradený pomocou makra, že volania EnumThreadWindows. Predchádzajúce žiadosti môže naďalej volať EnumTaskWindows ako predtým zdokumentované, ale nové aplikácie by mali používať EnumThreadWindows.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie

Index