GetWindowThreadProcessId

Funkcia GetWindowThreadProcessId načíta identifikátor vlákna, ktoré vytvorili zadané okno a voliteľne identifikátor procesu, ktorý vytvoril okna.

(DWORD GetWindowThreadProcessId HWND  hWnd; / / spracovať do oknaLPDWORDlpdwProcessId / / address premennej pre identifikátor procesu);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna.
lpdwProcessId
Smerník na 32-bitovú hodnotu, ktorú získa identifikátor procesu. Ak tento parameter nie je NULL, GetWindowThreadProcessId skopíruje identifikátor procesu na 32-bitové hodnoty; v opačnom prípade nie je.

Note:

Vrátená hodnota je identifikátor vlákno, ktoré vytvorili okna.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie

Index