Vytváranie okna hlásenia

Pri vytváraní ľubovoľného okna v systéme odošle správy okno postup pre dané okno. Systém odošle hlásenie WM_NCCREATE po vytvorení okna nonclient priestoru a WM_CREATE správu po vytvorení oblasti klienta. Okno postup dostane obe správy pred systému sa zobrazí okno. Obe správy zahŕňajú smerník na štruktúru CREATESTRUCT , ktorý obsahuje všetky informácie špecifikované vo funkcii CreateWindowEx . Zvyčajne okno postup vykonáva Inicializácia úlohy po prijatí týchto správ.

Pri vytváraní dcérskym oknom systému odošle hlásenie WM_PARENTNOTIFY rodičovské okno po odoslaní správy WM_NCCREATE a WM_CREATE. Okrem toho vysiela iné správy pri vytváraní okna. Počet a usporiadanie týchto správ závisia na triedu okna a štýl a funkcia použitá na vytvorenie okna. Tieto správy sú popísané v ďalších tém v tomto súbore Pomocníka.