Okno triedy štruktúry

Nasledovnú štruktúru je použiť s triedami okno.

WNDCLASSEX

Zastaralé štruktúry

WNDCLASS

Index