Trieda Menu

Trieda ponuka definuje menu Predvolené využívané okien v rozvrhu triedy, ak žiadne výslovné ponuka je daný novovytvorený systému windows. Ponuka je zoznam príkazov, z ktorých používateľ môže vybrať činnosti uplatňovania vykonávať.

Ponuku môžete priradiť triedu stanovením lpszMenuName člen štruktúru WNDCLASSEX na adresu zakončený reťazec, ktorý určuje názov zdroja v ponuke. Predpokladá sa, že v ponuke zdroj v danej aplikácii. Systém automaticky načíta ponuky, ak je to potrebné. Ak ponuka zdrojov je identifikovaný integer, a nie názov, žiadosti môžete nastaviť členské lpszMenuName že integer uplatnením MAKEINTRESOURCE makro pred priradením hodnoty.

Systému nevyžaduje triedy ponuky. Ak aplikácia nastaví lpszMenuName členského WNDCLASSEX štruktúry na hodnotu NULL, okien v rozvrhu triedy mať žiadne ponukami. Dokonca aj vtedy, ak je daný žiadny triedy ponuky, žiadosť možno definovať ponukami pre okno, keď vytvára okno.

Ak je daná ponuka pre určitú triedu a vytvára dieťa okno pre túto triedu, ponuky sa neberie do úvahy. Ďalšie informácie nájdete v téme ponuky.

Index