Popisovač inštancie

Každá trieda okna vyžaduje popisovač inštancie identifikovať aplikácie alebo súboru DLL, ktorá registrované triedy. Systém vyžaduje stupňa popisovače uchovávať informácie o všetkých modulov. Systém priradí popisovača do každej kópie beží spustiteľný súbor alebo DLL.

Systém prechádza popisovač inštancie vstupný bod funkcie jednotlivými spustiteľnými (pozri WinMain) a DLL (pozri DllMain). Spustiteľný súbor alebo DLL priradí tejto inštancii spracovať do triedy skopírovaním na hInstance členského WNDCLASSEX štruktúra.

Systém Windows 95 a Windows 98: Viaceré inštancie rovnakého uplatnenia alebo DLL používať rovnaké Kódový segment, ale každý má svoj vlastný segment údajov. Systém používa popisovač inštancie identifikovať segment údajov, ktorá zodpovedá najmä inštancia aplikácie alebo DLL.

Index