Názov triedy

Každá trieda okna je potrebné názov triedy odlíšiť jednu triedu z iného. Priraďte názov triedy stanovením lpszClassName člen štruktúru WNDCLASSEX na adresu zakončený reťazec, ktorý určuje názov. Pretože proces špecifické okno triedy sa okno triedy mien musia byť jednoznačné len v rámci toho istého procesu. Tiež, pretože názvov tried zaberať miesto v tabuľke súkromných atóm systému, ste sa mali držať reťazce názov triedy ako krátkodobé možného.

Funkcia GetClassName načíta názov triedy, do ktorej patrí daný okno.

Index