Extra trieda pamäte

Systém udržiava WNDCLASSEX štruktúra vnútorne pre každú triedu okna v systéme. Keď sa aplikácia zaregistruje triedu okna, mô3ete presmerova systému prideliť a pridať určitý počet dodatočných bajtov pamäte za účelom WNDCLASSEX štruktúru. Táto pamäť sa nazýva extra triedy pamäte a zdieľajú všetky okná patriace do tejto triedy. Používanie extra triedy pamäte na uloženie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa triedy.

Pretože dodatočnú pamäť je pridelený od systému miestna halda, žiadosti by mali používať extra triedy pamäte striedmo. RegisterClassEx funkcia zlyhá ak množstvo pamäte extra triedy požadované je väčší ako 40 bajtov. Ak aplikácia vyžaduje viac ako 40 bajtov, by mala vyhradiť svoju vlastnú pamäť a ukladať smerník na pamäti pamäti extra triedy.

Funkcie SetClassWord a SetClassLong skopírujte hodnotu do extra triedy pamäte. Získať hodnotu z extra triedy pamäte, použite funkcie GetClassWord a GetClassLong . CbClsExtra člen štruktúre WNDCLASSEX určuje veľkosť pamäte extra triedy prideliť. Aplikácia, ktorá nepoužíva extra triedy pamäť musí inicializovať členského cbClsExtra na nulu.

Index