Uplatňovanie globálneho tried

Uplatňovanie globálneho triedy je trieda okna zaregistroval spustiteľný alebo dynamicky pripojovanému knižnice (DLL), ktorá je k dispozícii pre všetky ostatné moduly v procese. Napríklad, vaša knižnica DLL môžete volať funkciu RegisterClassEx sa zaregistrovať triedu okna, ktorý definuje vlastný ovládací prvok ako globálny trieda aplikácie tak, že proces, ktorý načítava DLL môžete vytvoriť inštanciu vlastný ovládací prvok.

Systém Windows NT: Ak chcete vytvoriť triedy, ktoré môžu byť použité v každom procese, vytvoriť triedu okna v knižnici DLL a načítať knižnicu DLL v každom procese. Načítať knižnicu DLL v každom procese, pridajte jeho meno do AppInit_DLLs hodnotu v nasledovnom kľúči databázy registry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Vždy, keď sa začína proces, systém načíta zadanej knižnici DLL v kontexte procesu novo začala pred volaním svoju funkciu vstupného bodu. Knižnica DLL triedy sa musia zaregistrovať počas jeho Inicializácia postupu a musia špecifikovať CS_GLOBALCLASS štýlu. Ďalšie informácie nájdete v časti Triedy štýly.

Chcete odstrániť uplatňovanie globálneho triedy a voľný skladovanie s ním spojené, použite funkciu UnregisterClass.

Index