Statické typy ovládacích prvkov

Existujú štyri typy statické ovládacích prvkov:

Každý typ má jeden alebo viaceré štýly. V tabuľke statické kontrolu štýly, nájdete v časti Statické kontrolu štýly.

Index