STM_SETIMAGE

Aplikácia odošle hlásenie STM_SETIMAGE chcete pridružiť nový obrázok (ikona alebo bitmap) statické ovládaním.

 STM_SETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM);       / / typ obrázka príznak lParam = hImage (LPARAM) (DESKRIPTOR);  / / spracovanie obrazu 
 

Parametre

fImageType
Hodnota wParam. Určuje typ obrázka chcete pridružiť statické kontroly. Tento parameter môže byť jedna z nasledovných hodnôt:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

hImage
Hodnota lParam. Rukoväť na obrázok chcete pridružiť statické kontroly.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na obrázok predtým spojené s statické kontrolu, ak nejaké sú; v opačnom prípade je NULL.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Statické Prehľad ovládacích prvkov, statické kontrolných správ, STM_GETIMAGE

Index