Funkcie posúvača

Tieto funkcie sa používajú s posúvače.

EnableScrollBar
GetScrollInfo
ScrollDC
ScrollWindowEx
SetScrollInfo
ShowScrollBar

Zastarané funkcie

GetScrollPos
GetScrollRange
ScrollWindow
SetScrollPos
SetScrollRange

Index