Posúvanie bitovú mapu s WM_HSCROLL a WM_VSCROLL správ

Pri WM_HSCROLL a WM_VSCROLL správy sa spracúvajú, hlásenia posúvania panel skúmať a posúvanie pozícia je nastavená na novú hodnotu, ktorá odráža posúvania akcia používateľa. Ak posúvanie polohy posuvného rozsahu, okno prebehne do novej pozície pomocou funkcie ScrollWindow . Poloha posúvača potom upravená pomocou SetScrollInfo funkcia.

Po prebehne okno časti oblasti svojho klienta sa neplatný. Zabezpečiť, aby neplatná oblasť je aktualizovaná, použite UpdateWindow funkcie pre generovanie WM_PAINT správy. Pri spracovaní WM_PAINT správu, žiadosť musí prekresliť neplatný regiónu v dolnej oblasti klienta. Pri posúvaní alebo veľkosti do klientskej oblasti, tento príklad používa BitBlt funkcia skopírovať príslušnú časť bitovú mapu na neplatný časť oblasti klienta.

Index