Posúvaný Text správou WM_PAINT

Pri spracovaní WM_PAINT správy, je vhodné navrhnúť riadky textu, ktorý chcete zobraziť v neplatný časť okna. Napríklad v nasledujúcom oddiele používa aktuálne posúvania umiestnenie a rozmery neplatná oblasť kvôli určeniu rozsahu riadkov v rámci neplatný regiónu zobrazíte ich.

Index