Posúvače

Okno v aplikácii založené Win32 môže zobraziť údajový objekt, napríklad dokument alebo bitovú mapu, ktorá je väčšia ako plocha okna klienta. Ak s posúvačompoužívateľa posúvať údajový objekt do klientskej oblasti priniesť do zobrazenia porcií objektu, ktoré presahujú hranice okna.

Index